Easy-Energy-uvodna-strana

Váš prvý krok k energetickej úspore

Analýza spotreby energie vedúca
k energetickým a finančným úsporám.

Pozrite si naše služby

Prvotriedne služby v oblasti analýzy energetickej spotreby

energeticka-certifikacia
Energetický certifikát

Hodnotí budovy z hľadiska energetickej hospodárnosti a tvorby emisií oxidu uhličitého, výsledkom je ich zatriedenie do energetických škál.

analyza-spotreby-energie
Energetický audit

Analýza spotreby energie a návrh súborov opatrení, ktorých realizácia vedie k energetickým a finančným úsporám.

energeticky-audit-obytnych-domov
Energetický audit budov

Výsledkom auditu je súbor odporúčaní na odstránenie nedostatkov a možností využitia energeticky efektívnejších technológií.

energeticky-audit-priemyselnych-arealov
Energetický audit priemyselných areálov

Pomôže vám zistiť do akej miery sa v jednotlivých odberných miestach energiou plytvá, aké sú možnosti úspor a ktoré opatrenia je vhodné zrealizovať ako prvé.

termografia
Termovízne merania

Termografická technológia (termovízia) nám umožňuje bezkontaktne zisťovať povrchovú teplotu jednotlivých materiálov (v stavebníctve najmä stavebných konštrukcií).

Energetický audit - dotácie a fondy

Energetický audit je jednou z podmienok na získavanie dotácií na zvýšenie energetickej efektívnosti využívania energetických zdrojov

energeticky-audit-moznosti-dotacie

Naša spolupráca

 Ako zamestnanec v spoločnosti Energy Systems Group s.r.o. som spolupracoval na viacerých energetických auditoch veľkých, stredných aj malých podnikov a energetických certifikátoch

Energetická certifikácia

Viac ako 1000 vypracovaných energetických certifikátov pre všetky kategórie objektov, ale najmä pre rodinné domy a bytové domy, ktoré prešli významnou obnovou aj pod záštitou európskych programov SlovSEFF, MunSEFF alebo štátnej podpory zo ŠFRB.

Spolupráca na energetických auditoch

Banská Bystrica
STEFE BB a.s.

Energetický audit prevádzkových objektov a  výroby a distribúcie tepla.

Poprad
PVPS, a.s.

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Komplexný energetický audit úpravní vody.

Lubochňa
NEDÚ

Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o.

Komplexný energetický audit, koncepcia návrhu výroby tepla a teplej vody v obci Ľubochňa

Prievidza
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.

Športová hala.

Komplexný energetický audit.

Banská Bystrica
Tlačiarne BB

Komplexný energetický audit.

Senica
Syráreň Havran, a.s.

Komplexný energetický audit.

Slovenská Ľupča
BIOTIKA, a.s.

Komplexný energetický audit.

Lubeník
SLOVMAG, a.s.

Komplexný energetický audit.

Kontaktujte nás

Ing. MICHAL TIHANYI

V oblasti energetiky sa pohybujem odmalička. S rodičmi, ktorí pracovali v odvetví tepelného hospodárstva, sme chodievali na obhliadky pôvodných kotolní, výmenníkových staníc a rozvodov. Nateraz sa zaoberám vypracovaním podkladov pre tvorbu energetických certifikátov, samotnú tvorbu energetických auditov a vykonávanie termovíznych meraní.

Ako zamestnanec v energetickej spoločnosti Energy Systems Group s.r.o. spolupracujem na viacerých energetických auditoch veľkých, stredných aj malých podnikov a energetických certifikátoch. Ako zamestnanec EkoEnergy-Group, s.r.o. spolupracujem na výrobe tepla a teplej vody pre obce Dolné Vestenice a Pravenec, a tiež tvorbe energetických auditov a certifikátov.