energetický audit budov

E

Vysoké prevádzkové náklady v starších budovách sú vzhľadom na ich vek a stav ďaleko od hospodárnej prevádzky. Spotreby energetických médií poznáme z faktúr, ale náročnosť jednotlivých miest spotreby energie nevieme jednoducho vyčísliť.

Energetický audit je v tomto prípade ideálnym riešením na identifikáciu viditeľných a skrytých nedostatkov hospodárenia s energiou. Počas hĺbkovej analýzy sa zozbierajú všetky dostupné údaje ovplyvňujúce prevádzku a vytvorí sa energetická bilancia skutkového stavu.

Výsledkom auditu je súbor odporúčaní na odstránenie nedostatkov, možnostiach využitia energeticky efektívnejších technológií, vrátanie ocenenia ich investičnej náročnosti a určenia návratnosti.

obytne-domy

A