energetický audit priemyselného podniku alebo areálu

E

Energetickým auditom získate nezávislý pohľad na hospodárnosť Vášho podniku alebo celého priemyselného areálu.

Zaoberá sa hodnotením objektov z hľadiska tepelno-technických vlastností konštrukcií, vykurovacej sústavy a prípravy TV, chladenia, osvetlenia, merania a regulácie, spotrebičov energie atď.

Pomôže Vám zistiť do akej miery sa v jednotlivých odberných miestach energiou plytvá, aké sú možnosti úspor a ktoré opatrenia je vhodné zrealizovať ako prvé.

Základom auditu je dobrá energetická bilancia, ktorá vychádza zo systematicky zozbieraných údajov o spotrebe energie za posledné roky, z projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia a ďalších relevantných informáciách o objektoch ich prevádzke, energetických spotrebičoch atď.

Návrh opatrení obsahuje koncepčný popis technického riešenia, investičnú náročnosť a návratnosť opatrenia.

Opatrenia sa navrhujú na základe investičnej záťaže od beznákladových cez nízkonákladové až po tie s dlhodobejšou návratnosťou.

Vďaka auditu získate prehľadnú predstavu o možných úsporách ich investičných nákladoch a návratnosti po realizácii jednotlivých opatrení.

priemyselne-budovy

A